Kontakt

Kontaktné ifnromácie

Jan Lörincz
Hájská 656/56
92003, Šulekovo
Slovenská republika
Tel. č. 0944497211
e-mail: jan.lorincz@skvelevoliery.sk

IČO: 48242519
DIČ: 1121136742
Neplatiteľ DPH
Číslo bankového účtu: 2613393459/1100
IBAN: SK8411000000002613393459
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktný formulár